Aсфалтиране на всякакъв вид площи. Aсфалтиране на пътища.
Aсфалтиране на улици. Aсфалтиране машинно. Aсфалтиране ръчно.
Aсфалтиране на двор. Асфалтиране на паркинг. Aсфалтиране на тротоар.
Aсфалтиране частично (кръпки). Aсфалтиране цялостно
Редене на гранитни павета,
Уни павета
Бордюри.
Тротоарни плочи,