Описание:

Паветата са неостаряваща класика здрава настилка за няколко живота от гранит.
Поставят се директно върху отлично трамбована повърхност.
Получава се интересно, когато се комбинират
с оформени и неоформени плочи,като се рисуват пана
картини или шахматни модули. Подходящи са за изграждане
на ограждащи линии – тип бордюрчета.
Сивите павета са от естествен камък – гранит и са с равномерен цвят пръскано сиво
Произвеждат се ръчно